Selin & Wik tolkar beteenden

1 595 kr


Hundar som lever i människans vardag belastas i olika grad av att leva i vår miljö. De visar detta genom olika känslolägen vilket ofta feltolkas av omvärlden.

Vår “work in progress”clinic är nu redo att testköras igen.

 Vi behåller rubriken Selin & Wik tolkar beteenden men den här gången går vi mer på djupet med varje hund. Hundarna vi jobbar med under helgen är inte någon av kursdeltagarnas hundar. Under den här helgen arbetar vi med ca 3 hundar. Vi kommer att djuploda i individens beteende i olika situationer. Vilken strategi har hunden för att lösa sina problem? Kan man få den att ändra strategi? Kan vi få hunden att växla känsloläge utifrån sina strategier?Vi kommer arbeta längre längre med varje individ och deltagarna får tillsammans formulera frågor vi vill ha svar på utifrån hundens beteende. Vi spänner bågen och drar nytta av vår gemensamma kunskaper och erfarenheter för att kunna tolka och förstå hundens olika känslolägen och ageranden.

Förkunskaper: Vi tror att alla människor har något att tillföra på våra helgkurser. Att sätta ett krav på förkunskaper tillför bara begränsningar. Det är variationen på erfarenhet som gör utbildningen levande.Du får verktyg i hur man kan beskriva och hundars beteende och det är individernas agerande som ger oss underlag för intressanta diskussioner. Visar några av hundarna ett spännande beteende så diskuterar vi det lite extra för att sedan gå vidare till nästa hund.

Beteende ett spännande område och vi kommer bland annat prata om:

  • Rädslor

  • Kategorier av beteenden och hur man kan observera dem

  • Social stress

  • Oro och ängslan

  • Hantering av olika känslolägen

  • Aggression

  • Stress och stresskontroll

  • Hundens förmågor i olika situationer

  • Relationen mellan ägaren och hunden

När: 12-13/10 9:30-17

Var: Work for fun-Hundutbildning, Blädinge (7 km söder om Alvesta)

Lärare: Ingela Wik & David Selin

För långväga deltagare finns möjlighet att ställa husvagn på gården. Kontakta Ingela Wik för mer info. 076-1854807