Spänning och mystik-bygg upp hundens självkänsla1 200 kr


Kursbeskrivning: Under den här helgutbildningen nördar vi i hundarnas känsloliv. Hur kan vi bygga hundens självkänsla och självförtroende genom spänning och mystik? Vi varvar teori och praktik under helgen och diskuterar i gruppen vad vi ser hos varje individ för att lära oss mer om hundens beteendebehov.

Vi kommer bland annat att prata om:

  • Animal Coping

  • Copingstrategier som är viktiga för hundens välfärd

  • Spänning och mystik

  • Redskap för att bygga relation-självkänsla-självförtroende

  • Stärk din relation med hunden genom spänning och mystik

  • Praktik i skogen

  • Skapa spänning och mystik till varandras hundarOmfattning: 2 dagar 9:30-17:00

Lärare: Ingela Wik & Anna Lindman

Kursstart: 21-22/9 9:30-17:00


Du kan välja att boka plats med hund eller åhörarplats. Åhörarplatserna tar del av hela kursen men tränar inte praktiskt med sin egen hund.