BPH

Beskrivningen innehåller sju moment och syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Den omfattar exempelvis möte med främmande personer, att leka, leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om hundägaren vill kan också hundens reaktion vid skott prövas.

Efter att du och din hund har gått banan gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet.Detta får du i ett sammanfattande protokoll efter beskrivningen. Du har möjlighet att köpa en BPH-rosett efter genomförd beskrivning.Efter ett par dagar finns hela protokollet att läsa på SKK:s avelsdata

Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det finns ingen övre gräns. Din hund ska vara ID-märkt och vaccinerad. Oregistrerade hundar måste ha tävlingslicens. Du som ägare eller förare ska vara med i SKK eller i special/rasklubb. Det krävs inga förberedelser och det finns inga krav på att din hund ska vara lydig. Vill du inte släppa den lös kan den ha en 15 meters lina på sig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får instruktioner av testledaren om hur du ska gå tillväga vid varje moment.

Källa: Svenska kennelklubben

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Work for fun-Hundutbildning och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Work for fun-Hundutbildning dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken."

Bokning av plats

När du bokar plats på aktuell beskrivning mailas en bekräftelse och delfaktura ut. Inom 10 dagar från bekräftelseutskicket erläggs en delavgift på 300 kr för att säkra din bokning. 3 veckor innan aktuell beskrivning erläggs resterande del av avgiften för beskrivningen.